E-Currency

แนะนำขั้นตอนการสมัคร E-Currency ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Skrill Neteller OKPAY และ Perfect Money E-Currency คือ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ โอน จ่าย รับหรือแลกเปลี่ยนเงิน สามารถชำระค่าบริการต่าง สามารถซื้อสินค้าออนไลน์